LOLAND GREEN SOLUTIONS

Grundlagt af Ove Loland. 37 års praktisk erfaring med grøn teknologi og økologisk design:

økologisk land- og havebrug, recirkulerede fiske- og planteanlæg, grøn spildevandsrensning, økologisk boligbyggeri, afløbsfrie køkkener, grønne
vaskerier, rensning af gylle etc.

miljoprisarcaAward

Igangværende Projekter

  Projekter LGS arbejder med på nuværende tidspunkt

  • AZOLLA-PROJEKT på bornholmBornholms Forsyning, spildevandsafdelingen, har sagt ja til et forslag fra Loland Green Solutions om at afprøve planten azolla’s evne til vandrensning i anlæggets efterklaringsbassin.LÆS MERE
  • "Victor Vask" BornholmLGS vil i samarbejde med industrivaskeriet Victor Vask opbygge en levende maskine. Målet er at rense 40 ton vand om dagen. Vandet vil derefter blive genanvendt på vaskeriet.LÆS MERE

Foredrag, design-kurser og design-seminarer

Foredrag, design-kurser og design-seminarer for arkitekter, ingeniører samt lægmand, hvor jeg vil gennemgå følgende:

• Hydroponisk dyrkning af planter (i vand uden jord).
• Recirkulerede anlæg til produktion af fisk og planter - ingen udledning af spildevand.

Rensning og genbrug af spildevand:
Grønt rensningsanlæg til rensning af sort og gråt spildevand til drikkevandskvalitet på de mikrobiologiske parametre - der ophobes næringssalte i vandet.Vandet kan efterfølgende udledes til en planteproduktion og evt. til faskine.

Rensning af alle former for spildevand til drikkevandskvalitet på alle parametre. Anlæg fra San Pasquale Valley/California/USA gennemgås. Det rensede vand er sendt som drikkevand til borgerne i San Diego siden 2000.

LÆS MERE