AZOLLA-PROJEKT på bornholm

Biologisk rensning af spildevand på Nexø rensningsanlæg

Bornholms Spildevand A/S afleder spildevand fra boliger og virksomheder. Spildevandet bliver via kloakledningerne og pumpestationerne ledt til Bornholms Forsynings renseanlæg, bla. i Nexø.

I løbet af foråret 2015 vil et af bassinerne hos Nexø Renseanlæg få et helt nyt grønt udseende. Bornholms Forsynings, spildevandsafdelingen, har sagt ja til et forslag fra LGS om, at afprøve planten azolla’ s evne til vandrensning i anlæggets efterklaringsbassin.

Azolla er en af verdens hurtigst voksende planter. Et forsøg, gennemført fra maj til december 2014 i Svaneke, viste, at ejeren af 6 mindre havedamme kunne høste 250 kg. af planten på basis af 300 gram. En vækstrate på 80.000 %.

Fordelene ved Azolla er, udover at den vokser eksplosivt hurtigt, at den er god til at optage fosfor, hvilket der er i store mængder i spildevand. I dag, fældes fosfor ad kemisk vej på landets rensningsanlæg. Slammet bliver efterfølgende kørt ud på markerne, men det er svært for markafgrøderne at optage kemisk bundet fosfor. Det er langt lettere, hvis fosforen er bundet biologisk, som den er i azollaen. Azollaen er samtidig højproteinholdig og kan også bruges som foder til husdyr.

På Nexø rensningsanlæg vil LGS, i samarbejde med driftsleder for spildevand Ole Dissing samt de to ansatte i Nexø, Leo Skovgaard og Bent Nielsen, teste Azollaens potientale.

Testen opdeles i 3 faser
Fase 1:
Undersøge, om planten vil vokse i spildevandet.
Fase 2: Høste Azollaen.
Fase 3: Finde den mest brugbare anvendelsesmulighed for den høstede Azolla.

Følgende anvendelsesmuligheder bliver undersøgt:
a) Lufttørret og forsøgt anvendt til foder.
Der findes19 forskellige aminosyrer i azollaen. Disse testes i foråret 2015, så det kan bedømmes, om planten er egnet som foder til husdyr samt mink og ørreder.

b) Fosforholdigt grøntgødning til marker.
Azollaen optager kvælstof (N) fra luften ligesom bælgplanterne. Andre planter skal have tilført kvælstof som gødning, det bliver undersøgt nærmere.

c) Plantemateriale til biogas.

Fremtidsperspektiverne
Går forsøget som planlagt, kan miljøet skånes bl.a. ved et meget fint CO2 regnskab, og spildevandsafdelingen kan spare penge. Planen er så at implemetere løsningen i samtlige rensningsanlæg på Bornholm i 2016.

Læs mere om Azolla her

Målet er at få fyldt dette basin med planten Azolla. Artikel fra Bornholms tidende