Det recirkulerede dambrug

På ”Bornholms Naturskole Grynebækken” arbejdede man fra 1986 – 1995 blandt andet med demo-anlæg for recirkulerede dambrug.

Det ene anlæg blev etableret i en dome, som det ses her. Der blev støbt et indre og et ydre bassin, der var indbyrdes forbundne, og  hvor man havde ørreder og karper, der blev opfostret fra befrugtede æg til spisestørrelse.

Bassinerne blev først smurt med vandglas og efterfølgende med KNAUF for at holde dem tætte. Den behandling var tilstrækkelig.

Der blev ikke udledt spildevand fra anlægget. Vandet blev sendt fra det midterste bassin op gennem vækstrørene i loftet. I disse rør var der placeret Leca-nødder, og der blev dyrket tomater i rørene. 

På vandoverfladerne blev brugt azolla filiculoides for at rense vandet. Azollaen blev høstet løbende og brugt til foder for de dyr, der var på ”Grynebækken”.

Der var ikke tale om en intens fiskeproduktion, så der var ikke behov for evt. fjernelse af bundslam, som det var nødvendigt i det noget større produktionsanlæg, der vises herefter.

Man klækkede sine egne æg ved at ”stryge” moderfiskene på stedet. Æggene blev overvåget i klækkebakkerne og holdt i ”klækkeriet”, til fiskene var ca. 2 cm store, herefter blev de fisket op og sendt over i det egentlige produktionsanlæg.

Der blev støbt et stort betonkammer inde i det gamle væksthus og et tilsvarende uden for. De to bassiner var indbyrdes forbundne. 

Over bassinet inde i væksthuset blev der anbragt et smukt stativ, hvor der blev placeret en række store zinkbakker, der var sat op i trappetrinsformation. 

Vandet blev pumpet fra gulvbassinet op til den øverste zinkbakke, hvorefter det passerede alle zinkbakkerne, hvor der stod en række forskellige pryd- og spiseplanter, som skulle være med til at rense vandet.

Vandet blev, af en anden pumpe, sendt til rensningsanlægget, der stod uden for væksthuset. Spildevandet blev først sendt igennem en 4 m3 plasttank med konisk bund, hvorfra slammet kunne sendes ud efter behov. Slammet blev  ved hjælp af tyngdekraften sendt ind i bunden af et par højbede, og således brugt som grøntgødning.

Fra den store plasttank blev vandet presset op igennem et sandfilter, hvorefter det var klart som postevand og kunne genbruges.