Det grønne rensningsanlæg

Det grønne rensningsanlæg på Naturskolen Grynebækken etableret i 1987

På ”Bornholms  Naturskole Grynebækken” arbejdede man fra 1986 til 1995 blandt andet med grønne rensningsanlæg og recirkulerede anlæg til produktion af fisk og planter.

”Det grønne rensningsanlæg” blev etableret efter besøg på lignende anlæg i USA og Sverige.

Sort som gråt spildevand blev behandlet ved at forløb af to septiktanke, der ikke blev beluftet. Der var således tale om en anaerob nedbrydning af spildevandet.

I den første septiktank kunne man se ned til afføring, toiletpapir etc. I septiktank nr. to sås en gullig væske med lidt bundfald, hvis man udtog en prøve.

Overløbet fra septiktank nr. 2 gik til en klaringstank, hvorfra spildevandet blev pumpe til et biologisk behandlingsanlæg, der blev placeret i en dome.

Spildevandet blev pumpet op igennem et sand/grusfilter, der var placeret i en stor central tank (ca. 2,5 m3). Derfra blev vandet sendt til fire efterbehandlingstanke opsat i trappetrinsformation, så vandet løb af sig selv fra den øverste til den nederste tank, hvorfra vandet løb ud på gulvet.

På gulvet var placeret trædesten, så folk kunne gå rundt og betragte det nu rensede spildevand, der i mellemtiden var blevet en klar væske.

Det rensede vand blev af amtslægen godkendt til nedsivning, det var vigtigt, da ”Grynebækken” lå i et landbrugsområde uden kloakering.

Det var første skridt i arbejdet hen imod ”Levende teknologi” og ”Levende maskiner” der er LGS´s fokusområde i dag (2015)

Sort som gråt spildevand blev behandlet ved at forløb af to septiktankeSpildevandet blev pumpet op igennem et sand/grusfilter, der var placeret i en stor central tank (ca. 2,5 m3).Efterbehandlingstanke opsat i trappetrinsformationEfterbehandlingstanke med planter. vandet blev ledt til nedsivning som renset vand fra disse tanke