Det afløbsfrie køkken

Erfaringerne fra ”De levende maskiner” i USA og fra ”Aqua III” blev kombineret ved  at etablere ”Det afløbsfrie køkken” på Frederiksbergs Økologiske Xperimentarium ”FRØX” 29. marts 1999.

Der blev vasket op og vasket tøj i det samme vand i to år. Der var ikke tilslutning til kloak ej heller til den kommunale vandforsyning.

Man forsøgte, i samarbejde med HOH Water Technology i Greve, at opnå drikkevandskvalitet på de mikrobiologiske parametre, før genbrug af vandet.

Vandet blev fra vaske- og opvaskemaskinen ledt til en septiktank med to dages opholdstid for spildevandet (120 liter), derfra til ”Den levende maskine”, der blev etableret i et sektioneret  akvarium. I akvariet brugtes forskellige karpefisk, et mineralsk/biologisk filter, bygget op i lava, samt højerestående planter til rensning af vandet.

Biogassen, der blev dannet i septiktanken blev ledt til en beplantet jordlunge, etableret i en murersbalje.

Efter behandlingen i det biologiske anlæg blev vandet sendt til en opsamlingstank, hvorfra det døgnet rundt blev recirkuleret gennem et UV-filter af mærket Trojan Aqua UV 705. Herefter var følgende resultat opnået:

• Udseende og lugt: KLAR
• Aerobt kimtal ved 37 0C efter 2. døgn pr. ml.:  
• 760 –  Krav: max 20.
• Aerobt kimtal ved 21 0C efter 3. døgn pr. ml.: 
• 940 – Krav max.: 200
• Coliforme bakterier ved 37 0C pr. 100 ml:
• 54 – Krav: under 1
• Termotolerante coliforme bakterier pr. 100 ml.
• under 1 – Krav – under 1 

Alle prøver blev udført af Københavns Miljølaboratorium.

Der blev pr. 19. juli foretaget den sidste ændring af det tekniske anlæg, ved etablering af et større UV-filter af mærket Trojan Aqua 712.

Den sidste prøvetagning blev foretaget 30 august 1999. Her opfyldte man alle kravn med undtagelse af:

Aerobt kimtal ved 37 0C efter 2. døgn pr. ml.:  

Der nu var nede på:
98 –  Krav: max 20.

Den sidste justering, der herefter skulle til, var tilsætning af brintoverilte (H2O2) til opsamlingstanken. Man startede med at tilsætte 1,7 ml 40% brintoverilte pr. ugedag. 

Dette blev efterfølgende øget til 1,9 ml pr. ugedag. Man opnåede herefter den ønskede drikkevandskvalitet på de mikrobiologiske parametre.

Brintoverilte virker på den måde, at det spaltes til H2O og O, når det slår bakterier ihjel, hvilket er en fordel for det biologiske anlæg.

Hvis alle bakterier slås ihjel i opsamlingstanken, og der således skulle være en rest brintoverilte tilbage i behandlingstanken, vil den resterende H2O2 blive spaltet i H2O og O ved den efterfølgende UV-behandling.

Med baggrund i ”Det afløøbsfrie køkken” blev det muligt at etablere:

 ”Det grønne, recirkulerede vaskeri” i ”Folehaven” 

og efterfølgende to forsøgsanlæg til behandling af gylle i Hemmet og Langå i Jylland i 2002.

“Det afløbsfrie køkken” - anlæg som jeg etablerede hos EBO Consult