Det grønne, recirkulerede vaskeri i Folehaven

Med baggrund i ”Det afløbsfrie køkken” fra FRØX, blev det besluttet at re-designe ”Folehavens Vaskeri” i Valby.

”Folehavens grønne, recirkulerede  vaskeri” etableredes herefter over tre etager i bebyggelsens administrationsbygning. Det nye vaskeri åbnede 1. august 2000.

I nederste niveau placeredes septiktankene, i det midterste niveau, aquakulturtankene og rentvandstanken. I selve vaskeriet, store behandlingsakvarier og et ”marskområde” til efterpolering af vandet.

Inden ”Marskområdet” støbtes et stort akvarium, der afsluttedes med et marskområde. Vandet løb herfra tilbage til et tidligere svømmebassin i det midterste niveau. Her blev det renset til drikkevandskvalitet på de mikrobiologiske parametre, før genbrug. Man valgte at have fisk i anlægget for at demonstrere, at vandkvaliteten var i top.

Der blev renset 15 m3 vaskevand/døgn, og man vaskede i det samme vand i fem år, kun suppleret med regnvand som erstatning for det vand, der blev taget ud med tøjet, samt fordampede fra anlægget.

Man valgte herefter at lukke anlægget efter fem år, da tøjet begyndte at lugte af ”mosevand, selv om vandet stadigvæk blev renset til drikkevandskvalitet på de mikrobiologiske parametre.

Dette problem kunne dog let have været løst ved tilsætning af H2O2 (brintoverilte), der spaltes til H2O plus O, når bakterier slås ihjel – men LGS blev ikke kontaktet omkring dette.

Et lignende system, men nu med grønalger som de eneste planter, er i øjeblikket ved at blive etableret på ”Green Solution House” i Rønne, det sker i løbet af 2015.