Victor Vask bornholm

“Victor Vask” er et familieejet erhvervsvaskeri med mere end 70 års erfaring . “Victor Vask” er placeret i Rønne på Bornholm. Vaskeriet har en grøn profil og blev som det første vaskeri miljøcertificeret allerede i 1998. Der løses opgaver for Industrien, Plejesektoren, Hotel- og restaurationsektoren samt Forsvaret

“Victor vask” producere ca. 15 ton spildevand i døgnet. Dette spildevand bliver i dag sendt direkte i kloaken. Ambitionen for LGS og “Victor Vask” er at få designet “en levende maskine”,  der kan rense alt spilevandet til genbrug/recikulering. Desuden vil dette give en stor besparelse på vand og afledningsudgifter og skåne miljøet.

Opbygning af testanlæg
I løbet af foråret 2015 blev der opstillet et testanlæg på “Victor Vask”. Et anlæg der testede muligheden for at nedbryde de anvendte vaskemidler, der i dag bruges på “Victor Vask”. Anlæget har vist sig at leve op til alle krav. Det kan rense vaskerivandet til drikkevandskvalitet på de mikrobiologiske parametre, og alle næringssalte fjernes så vandet kan genanvendes. 

Efter et års testarbejde
Der har været kørt test i over et år i et anlæg, der har behandlet 300 –  500 liter vaskerivand/døgn. 

Den ønskede drikkevandskvalitet på det rensede vand har været opnået i hele testperioden. Med baggrund i disse resultater etableres nu et fuldskalaanlæg. hvor alt vaskerivandet fra Victor Vask renses til genbrug. Der suppleres med opsamlet regnvand for det vand, der tages ud med tøjet og desuden fordamper fra anlægget.

Fuldskalanlægget forventes færdigetableret ultimo august 2016.

Fuldautomatisk styring
Det biologiske anlæg vil blive styret via en computer, hvorfra det er muligt at regulere, hvor meget vaskerivand, der indpumpes/døgn, samt hvor meget der evt. sendes til kloak som slam.

Fremtidsmuligheder
Hvis det går efter planen med redesign af ”Victor Vask”, er det herefter intentionen, at designe nye grønne vaskerier på globalt plan, med basis i bornholmske arbejdspladser.

Der findes i dag ca. 23.000 industrivaskerier på globalt plan, der har problemer med at skaffe vand.

Nye vaskerier kan naturligvis også etableres efter dette design.

Disse vandprøver er alle fra samme aftapning. De blev efter tilsætning af 0, 5... og op til 20 ml H2O2 (brintoverilte) sendt til test hos Bornholmsorsyning. Brintoverliten blev tilsat for at slå eventuelle bakterier ihjel. Det viste sig, at der overhovedet ikke var bakterier i nogen af prøverne, så vi er nu klar til at etablere et fuldskalaanlæg.