Levende maskine til rensning af gylle

Den ”Levende maskine”, hvor der blev renset gylle til udledningskravet, blev etableret i samarbejde med Echberg Manutec i 2002/2003.

Gyllen blev først behandlet i en fermenteringsdome, hvorefter den afgassede gylle blev separeret i en humus- og en ajlefraktion (det såkaldte rejektvand).

Rejektvandet blev pumpet ind med en hastighed af 1 m3 hver 6 time. Ajlen blev først ledt til to septiktanke med konisk bund, hvilket skete under tilsætning af flokkuleringsmidlet PAX-60.

Efter de to septiktanke blev ajlen ledt til fire store aquakulturtanke á 4 m3. Der blev sat et kraftigt beluftningsaggregat i bunden af de fire tanke, hvorefter der blev lagt zeolit pakket i sække, ned oven på beluftningsmodulet.

Der blev i starten satset på højerestående planter til rensning, men hurtigt overtog grønalger arbejdet. De vokser meget hurtigt og var nok den direkte årsag til, at det lykkedes at rense ajlen til udledningskravet. Dette betød, at man i princippet kunne hælde den rensede ajle direkte i kloakken, hvilket dog ikke  var   meningen.

Meningen var at sende den nu helt lugtfri væske på marken som gødning.  Man kan her se et prøveglas med det algeholdige vand/ajle. 

Ved et tilfælde endte det altså med, at der blev brugt grønalger til at rense gyllen. Dette var nok årsagen til, at det lykkedes at rense den til udledningskravet. 

På grund af erfaringerne med alger til rensning af gylle, blev det muligt at lave det opdaterede design, der i foråret 2015 etableres på ”Green Solution House” i Rønne.

 

Man kan her se et prøveglas med det algeholdige vand/ajle.