Foredrag

Foredrag, design-kurser og design-seminarer for arkitekter, ingeniører samt lægmand, hvor jeg vil gennemgå følgende:

• Hydroponisk dyrkning af planter (i vand uden jord).


• Recirkulerede anlæg til produktion af fisk og planter - ingen udledning af spildevand.


• Rensning og genbrug af spildevand:


• Grønt rensningsanlæg til rensning af sort og gråt spildevand til drikkevandskvalitet på de mikrobiologiske parametre - der ophobes næringssalte i vandet.Vandet kan efterfølgende udledes til en planteproduktion og evt. til faskine.


• Rensning af alle former for spildevand til drikkevandskvalitet på alle parametre. Anlæg fra San Pasquale Valley/California/USA gennemgås. Det rensede vand er sendt som drikkevand til borgerne i San Diego siden 2000.

Prototyperne for:
“Det afløbsfrie køkken” - anlæg som jeg etablerede hos EBO Consult i Kompagnistræde/København samt på Frederiksberg Økologiske Xperimentarium FRØX. Vandet blev renset til drikkevandskvalitet på de mikrobiologiske parametre før genbrug.

“FOLEHAVEN - det recirkulerede vaskeri” - 15 tons vaskevand/dag blev fra start renset til drikkevandskvalitet på de mikrobiologiske parametre før genbrug.

Gennemgang af muligheder for lokal produktion af CO2-neutralt biobrændsel med basis i makroalger (tang), ålegræs og tagrør.

Med baggrund i ovenstående, vil det blive gennemgået, hvordan man nu vil være i stand til at etablere “Det afløbsfrie boligområde”, der forsyner sig selv med fisk, grøntsager og prydplanter samt bl.a. bruger CO2-neutrale biobrændsler til opvarmning.

“Det afløbsfrie køkken” - anlæg som jeg etablerede hos EBO ConsultMan kan her se et prøveglas med det algeholdige vand/ajle.