Nyheder

01 Oct 2015AZOLLA-PROJEKT PÅ BORNHOLM

Se videoen om biologisk rensning af spildevand på Nexø rensningsanlæg

LÆS MERE
01 Oct 2015Indslag om Victor Vask på TV Bornholm
Victor Vask direktør Kenn Kjellberg og Ove Loland der er indehaver af Loland green Solutions har med hjælp fra Bornholms forsyning eksperimenteret med et biologisk vandgenanvendelses anlæg.
 
 
LÆS MERE
29 Jun 2015Recirkuleret dambrug - forsøgsanlæg hos AquaBaltic

Der etableres nu et udendørs prøveanlæg hos AquaBaltic i Nexø. Anlægget etableres med en central 7 m3 fisketank og fire behandlingstanke, efter den model, der ses her.

Vandet bliver renset og iltet ved et forløb igennem "En levede maskine", hvorefter det sendes retur til fiskene. Der udledes ikke spildevand fra anlægget, vandet renses ved et forløb igennem et mineralsk/biologisk filter. Grønne planter (grønalger, andemad og azolla) optager næringsstoffer fra de nedbrudte fækalier og foderrester fra fiskebassinet. Der produceres ikke slam i anlægget.

Det bliver testet, hvor mange kilo fisk, der kan produceres/m3 i dette biologiske anlæg.

Anlægget forventes opsat i august 2015.

LÆS MERE
14 Jun 2015Analyseresultater for vandbregnen Azolla

Vi har nu analyseresultater for Azolla plantens indhold af grundstoffer, proteinindhold, samt en liste over de 19 aminosyrer. I løbet af uge 25 vil desuden de sidste to tests være klar fra Eurofins/Steins, hvor man ser på plantens energiindhold i forhold til produktion af svine- og kvægfoder.

Eksperter fra DLG vil efterfølgende foretage den endelige vurdering af, om planten kan bruges som tilskudsfoder.

Det videre arbejde med azollaen foregår i samarbejde med "Bornholms Forsyning" med start på Nexø rensningsanlæg ultimo juni 2015.

LÆS MERE